BIC Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi


Adı:
BIC:
Şehir:
Posta kodu:
Ülke:
Banka şubelerine yönelik arama da yapabilirsiniz


BIC / SWIFT:TCZBTR2AXXX   Türkiye
Bankanın adı:Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi

Ülke:Türkiye

Cadde:Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi Dış Kapı No : 8 Posta Kodu : 28400 Şebinkarahisar/Giresun 28400
Şehir:Giresun
Eyalet:Şebinkarahisar

Telefon:+90 454 711 40 48
Faks:+90 454 711 41 27

Şube:Evet

BIC Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi (Türkiye) (SWIFT kodunu)

Giresun şehrindeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi için BIC numarası: TCZBTR2AXXX. BIC kısaltması ‘İşletme Tanım Kodu’ (önceden ‘Banka Tanım Kodu’) anlamına gelir. Bu, ödeme işlemlerinde banka şubelerini tanımlamak için kullanılan uluslararası standart bir koddur. Kredi kuruluşları, aracı kurumlar ve dünya çapındaki benzer şirketler tarafından kullanılır ve ödeme işlemlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılan her iş ortağını eşsiz şekilde tanımlar. Ödeme işlemlerinde BIC/SWIFT BIC kodları bir IBAN (=Uluslararası Banka Hesap Numarası) kombinasyonuyla kullanılır, BIC kodu bankayı tanımlar ve IBAN numarası burada tutulan ilgili hesabı tanımlar.

Bir IBAN numarası sırasıyla aşağıdaki bilgileri içerir:

  1. İki karakterli ülke kodu.
  2. İki haneli denetim sayısı. Bu, 02 ve 98 arasındadır. Bu denetim sayısını kullanıldığında tek bir yanlış karakter her zaman fark edilir, bireysel yeri değiştirilmiş rakamlar her zaman fark edilir ve birçok hatayla bile tanıma oranı halen çok yüksektir.
  3. Gerçek bankayı tanımlayan bir karakter satırı. Birçok ülkede bu değer sadece sayısaldır. Bu, BBAN (=Temel Banka Hesap Numarası) olarak da bilinir. Birçok ülkede bu değer banka kodu ve hesap numarasıdır.

86411444 numaralı fiktif hesap numarası ve 86411444 banka kodu için sonuç TR99 8641 1444 8641 1444 ile benzer bir IBAN numarasıdır. IBAN numarası okunabilirliğinin geliştirilmesi için genellikle her biri dört karakterden oluşan bloklara ayrılır. IBAN numarası 34 karaktere kadar uzun olabilir ama birçok ülkede daha kısadır.

BIC bir ülke kodu da içerir. IBAN numarasının aksine bu, BIC kodunun başında değildir, bunun yerine 5 ve 6 konumlarındadır. Örneğin, TCZBTR2AXXX BIC kodu için bu TR şeklindedir. Birkaç örnekte farklı standartlar kullanıldığı için IBAN numarasındaki ülke kodu ilişkili BIC kodundaki ülke kodundan farklı olabilir.

Bir BIC kodu 8 veya 11 karakter uzunluğundadır ve kendi denetim sayısını içermez. IBAN numarasının aksine bir BIC kodu, uzunluğunun yanı sıra, sadece SWIFT tarafından düzenli olarak güncellenen BIC dizinine dahil olup olmadığı gözden geçirilerek kontrol edilebilir. Buna karşılık IBAN durumunda, bunun resmi olarak doğru olup olmadığını kontrol etmek için numaradaki denetim sayısını kullanarak bir matematik işlemini kullanmak mümkündür. Sadece resmi olarak doğru IBAN numaraları mevcut olabilir. Belli bir IBAN numarasının aslında mevcut olup olmadığı sorusu ancak ilgili banka tarafından yanıtlanabilir. Sahte veya artık mevcut olmayan IBAN numaraları denetim sayısı tarafından fark edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi merkezi Giresun şehrindedir. Ayrıca, Giresun şehri Türkiye ülkesindedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Şebinkarahisar/Giresun Şubesi ile 454-711 40 48 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.


Bilgilerin kesinliği garanti edemeyiz.

Veri tarihi: 09/2023