BIC Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi


Adı:
BIC:
Şehir:
Posta kodu:
Ülke:
Banka şubelerine yönelik arama da yapabilirsiniz


BIC / SWIFT:TEBUTRISXXX   Türkiye
Bankanın adı:Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi

Ülke:Türkiye

Cadde:Gültepe Mahallesi İmren Sokak No:3D Merkez 58080 Sivas 58080
Şehir:Sivas
Eyalet:Merkez İlçe

Telefon:+90 850 204 07 06
Faks:+90 216 636 32 60

Şube:Evet

BIC Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi (Türkiye) (SWIFT kodunu)

Sivas şehrindeki Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi için BIC numarası: TEBUTRISXXX. BIC kısaltması ‘İşletme Tanım Kodu’ (önceden ‘Banka Tanım Kodu’) anlamına gelir. Bu, ödeme işlemlerinde banka şubelerini tanımlamak için kullanılan uluslararası standart bir koddur. Kredi kuruluşları, aracı kurumlar ve dünya çapındaki benzer şirketler tarafından kullanılır ve ödeme işlemlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılan her iş ortağını eşsiz şekilde tanımlar. Ödeme işlemlerinde BIC/SWIFT BIC kodları bir IBAN (=Uluslararası Banka Hesap Numarası) kombinasyonuyla kullanılır, BIC kodu bankayı tanımlar ve IBAN numarası burada tutulan ilgili hesabı tanımlar.

Bir IBAN numarası sırasıyla aşağıdaki bilgileri içerir:

  1. İki karakterli ülke kodu.
  2. İki haneli denetim sayısı. Bu, 02 ve 98 arasındadır. Bu denetim sayısını kullanıldığında tek bir yanlış karakter her zaman fark edilir, bireysel yeri değiştirilmiş rakamlar her zaman fark edilir ve birçok hatayla bile tanıma oranı halen çok yüksektir.
  3. Gerçek bankayı tanımlayan bir karakter satırı. Birçok ülkede bu değer sadece sayısaldır. Bu, BBAN (=Temel Banka Hesap Numarası) olarak da bilinir. Birçok ülkede bu değer banka kodu ve hesap numarasıdır.

49382661 numaralı fiktif hesap numarası ve 49382661 banka kodu için sonuç TR99 4938 2661 4938 2661 ile benzer bir IBAN numarasıdır. IBAN numarası okunabilirliğinin geliştirilmesi için genellikle her biri dört karakterden oluşan bloklara ayrılır. IBAN numarası 34 karaktere kadar uzun olabilir ama birçok ülkede daha kısadır.

BIC bir ülke kodu da içerir. IBAN numarasının aksine bu, BIC kodunun başında değildir, bunun yerine 5 ve 6 konumlarındadır. Örneğin, TEBUTRISXXX BIC kodu için bu TR şeklindedir. Birkaç örnekte farklı standartlar kullanıldığı için IBAN numarasındaki ülke kodu ilişkili BIC kodundaki ülke kodundan farklı olabilir.

Bir BIC kodu 8 veya 11 karakter uzunluğundadır ve kendi denetim sayısını içermez. IBAN numarasının aksine bir BIC kodu, uzunluğunun yanı sıra, sadece SWIFT tarafından düzenli olarak güncellenen BIC dizinine dahil olup olmadığı gözden geçirilerek kontrol edilebilir. Buna karşılık IBAN durumunda, bunun resmi olarak doğru olup olmadığını kontrol etmek için numaradaki denetim sayısını kullanarak bir matematik işlemini kullanmak mümkündür. Sadece resmi olarak doğru IBAN numaraları mevcut olabilir. Belli bir IBAN numarasının aslında mevcut olup olmadığı sorusu ancak ilgili banka tarafından yanıtlanabilir. Sahte veya artık mevcut olmayan IBAN numaraları denetim sayısı tarafından fark edilemez.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi merkezi Sivas şehrindedir. Ayrıca, Sivas şehri Türkiye ülkesindedir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi ile 850 204 07 06 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.


Bilgilerin kesinliği garanti edemeyiz.

Veri tarihi: 02/2024